Boric Acid 99.9% (รัสเซีย)

รหัสสินค้า : PTC001-001

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

กรดบอริค เป็นสารใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เป็นผลึกหรือผงสีขาว บางครั้งเป็นเงาคล้ายไข่มุก ละลายได้ดีในน้ำและแอลกอฮอล์ จะละลายได้ดียิ่งขึ้นในน้ำร้อนและกลีเซอรอล กรดบอริกจะระเหยในไอน้ำเมื่อให้ความร้อนถึง 100 องศาเซลเซียส จะสุญเสียน้ำและค่อยๆ เปลี่ยนเป็นเมตาบอริคแอซิด อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส จะเปลี่ยนเป็นเตตราบอริคแอซิด และที่อุณหภูมิสูงๆ จะเปลี่ยนเป็นโบรอนไตรออกไซด์ (boron trioxide, B2O3) กรดบอริค (boric Acid) ใช้เป็นสารต้านจุลชีพ (antiseptic) เป็นวัตถุกันเสีย (preservative) และใช้เป็นตัวหยุดยั้งการเจริญของเชื้อรา (mold) ในแป้งทาตัว ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) เรื่องวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารกรดบอริค เป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร (prohibit substances) เป็นอันตรายในอาหาร (food hazard) ประเภทอันตรายทางเคมี (chemical hazard) ทั้งบอร์แรกซ์และกรดบอริคมีคุณสมบัติการดูดซึม การขับถ่าย และพิษที่เกิดขึ้นคล้ายคลึงกัน บอริคแอซิด (H3BO3) : ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลไปยังส่วนต่างๆ ของพืช ถ้าขาดสารกลุ่มนี้ พืชจะโตผิดปกติ หรือหยุดการเจริญเติบโต Boric Acid (boracic acid): White or colorless, smooth crystals or powder, soluble in water, alcohol and glycerin.


คุณประโยชน์: เป็นสารเคมีที่ใช้ในอุสาหกรรมเซรามิก, ซิเมนต์, สารประกอบวัตถุกันเสียในอาหาร, เป็นสารสำหรับหนังรวมทั้งการตกแต่งและสารประกอบในการจัดทำหนังก่อนที่จะมีการฟอกหนัง, อัญมนีเทียม, อุตสาหกรรมสี สีเคลือบ, เคลือบกระดาษ, เครื่องสำอาง, สบุ่, ยา, สิ่งทอ


การจัดเก็บ

- เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด

- เก็บภายในที่ที่เย็น แห้ง

- สำหรับการเก็บในสภาวะที่มีความชื้นควรใช้ภาชนะบรรจุที่ทำจากสแตนเลส

- ควรเก็บสารนี้ในห้องที่มีการควบคุมหรือป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ

- หลังจากทำการเคลื่อนย้ายสารทุกครั้งให้ทำการล้างมือ

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผิวหนังถลอกหรือเป็นแผล

- ภาชนะบรรจุที่ว่างเปล่าแต่มีสารเคมีตกค้างอยู่อาจเป็นอันตรายได้


ชื่อสารเคมี : กรดบอริค

ชื่อภาษาอังกฤษ : Boric Acid

สูตรโครงสร้าง : H3BO3

คุณสมบัติทางเคมี : เป็นผลึกของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่น

จุดเดือด : - , จุดหลอมเหลว : 169 °C


ข้อมูลสินค้า

ชื่อทั่วไป : Boric Acid , บอริค แอซิด , ยาฆ่าเชื้อ

CAS Number : 10043-35-3

แหล่งกำเนิดสินค้า : รัสเซีย

ขนาดบรรจุ : 25 Kg.

ข้อมูลทั่วไป : กรดบอริค (boric Acid) ใช้เป็นสารต้านจุลชีพ (antiseptic) เป็นวัตถุกันเสีย (preservative) และใช้เป็นตัวหยุดยั้งการเจริญของเชื้อรา (mold) ในแป้งทาตัว