เกี่ยวกับเรา

      

               บริษัท เพื่อนแท้ เคมีภัณฑ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้าน นำเข้า ผลิต และจำหน่ายตัวทำละลายโพลิเมอร์ ดีเธอร์เจน

ที่ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า

อุตสาหกรรม ยางอุตสาหกรรมกาว และน้ำยาเคมีภัณฑ์เพื่อทำเป็นสารตั้งต้นใชใ้นกลุ่มแชมพู สบู่ และเครื่องสำอาง 

ยังรวมไปถึงกลุ่ม คลีนนิ่งเฮ้าส์โฮลด์ น้ำมันหล่อลื่น และ อุตาสหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

 

 

 

                                                                       บริษัท เพื่อนแท้เคมีภัณฑ์จำกัด เราขอเป็นส่วนหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จของท่าน