Peppermint Essential Oil : น้ำมันหอมระเหย เปปเปอร์มินต์

รหัสสินค้า : PTC-P001

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

  • ส่วนของพืชที่ใช้: ใบ
  • วิธีการสกัด: กลั่นด้วยไอน้ำ
  • แหล่งของวัตถุดิบ: ประเทศจีน
  • เกรด: เครื่องสำอาง
  • ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Mentha Piperita
  • สารประกอบสำคัญ: Menthol, Menthone
  • อายุสินค้า : 24 เดือนนับจากวันที่ผลิต