เกลือบริสุทธิ์ TRS NaCl 99% (เกลือแบบแห้ง 99%)

รหัสสินค้า : BAS-TRS-050-016

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

ชื่อสินค้า : เกลือบริสุทธิ์ TRS NaCl 99% (เกลือแบบแห้ง 99%)

CAS No. :

ขนาดบรรจุ : 50 Kg

สูตร : NaCl

น้ำหนักโมเลกุล :

ชื่อพ้อง :


คุณสมบัติทางกายภาพ


ลักษณะการใช้งาน

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด