ฟอร์มาลีน (Formalin 40%)

รหัสสินค้า : BAS-CHI-020-013

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

ชื่อสินค้า : ฟอร์มาลีน (Formalin 40%)

CAS No. :

ขนาดบรรจุ : 20 Kg

สูตร :

น้ำหนักโมเลกุล :

ชื่อพ้อง : ฟอร์มาลีน Formalin, ฟอร์มัลดีไฮด์ Formaldehyde, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Formol


คุณสมบัติทางกายภาพ


ลักษณะการใช้งาน

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด