Copper Sulfate (คอปเปอร์ ซัลเฟต)

รหัสสินค้า : BAS-THA-025-009

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

ชื่อสินค้า : Copper Sulfate (คอปเปอร์ ซัลเฟต)

CAS No. :

ขนาดบรรจุ : 25 Kg

สูตร :

น้ำหนักโมเลกุล :

ชื่อพ้อง : CuSO4, Cupric Sulfate, Copper Sulphate


คุณสมบัติทางกายภาพ


ลักษณะการใช้งาน

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด