Xylene

รหัสสินค้า : PTC01-00013

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

ชื่อสินค้า : Xylene

CAS No. : 1330-20-7

ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร

สูตร : C8H10

น้ำหนักโมเลกุล : 106.16500 AMU

ชื่อพ้อง : o-xylene,m-xylene,p-xylene,mixture of; xylole; m-xylene,o-xylene,p-xylene,mixture of; xylenen; XYLOL; ksylen


คุณสมบัติทางกายภาพ

 • สถานะ : ของเหลว
 • สี : ใส
 • กลิ่น : กลิ่นหอมหวาน
 • นน.โมเลกุล : 106.16
 • จุดเดือด(0ซ.) : 138.3
 • จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(0ซ.) : 30
 • ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1) : 0.87
 • ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) : 3.7
 • ความหนืด(mPa.sec) : 0.62 - 0.81
 • ความดันไอ(มม.ปรอท) : 6.72ที่210ซ.
 • ความสามารถในการละลายน้ำที่(กรัม/100 มล.) : 0.13ที่ -0ซ.
 • ความเป็นกรด-ด่าง(pH) : -ที่ -0ซ.
 • แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm = 4.34
 • มก./ม3 หรือ 1 มก./ม3 = 0.23
 • ppm ที่ 250ซ.

 

ลักษณะการใช้งาน

 • ใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมพลาสติก และผลิตเส้นใยสังเคราะห์
 • ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต benzoic acid, phthatic anhydride และdimethylterephthalate
 • ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตทินเนอร์ แลคเกอร์ สี วาร์นิช หมึกพิมพ์ กาว เรซิน ยาง น้ำยาทำความสะอาด และยา
 • ใช้สำหรับฟอกสีในอุตสาหกรรมกระดาษ
 • ใช้เป็นส่วนผสม และตัวทำละลายในยากำจัดศัตรูพืช
 • ใช้สำหรับกระบวนการผลิตพลาสติกหรืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการลดคราบน้ำมัน
 • เป็นส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิง
แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด